man, sign, paper-5710164.jpg

De ontbindende voorwaarden en bedenktijd huis kopen

Je bent bij een huis wezen kijken, hebt een bod uitgebracht en dat is geaccepteerd. De koopovereenkomst heb je ondertekend, maar achteraf heb je spijt. Dit is niet jouw droomhuis, je wilt onder de koop uit. Kan dat? Dat hangt van een aantal factoren af, namelijk: de ontbindende voorwaarden en de wettelijke bedenktijd om een huis te kopen. We vertellen er je in dit artikel meer over:

Wettelijke bedenktijd bij het kopen van een huis

Wanneer je spijt hebt van de aankoop van een woning geldt er een wettelijke bedenktijd. Deze wettelijke bedenktijd bij het kopen van een woning is drie dagen. In deze drie dagen kan jij als koper de koopovereenkomst laten ontbinden. Hier hoef je geen goede reden voor te hebben, het is namelijk zonder opgave van een reden.

Wanneer start de wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis?

Op de dag dat de verkopende partij de ondertekende overeenkomst van de koop van het huis heeft ontvangen begint de bedenktijd om 0.00 uur te lopen. In deze drie dagen bedenktijd moeten twee werkdagen vallen. Wanneer de bedenktijd in het weekend of op een feestdag eindigt zal de termijn van de bedenktijd dan ook worden verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Wanneer jij als koper van het huis gebruik wilt maken van de bedenktijd moet je daarnaast voor zorgen dat de ontbindingsverklaring van de koop bij de verkopende partij binnen is voordat de drie dagen termijn is bereikt.

Vraag je je af of de koper ook gebruik kan maken van de wettelijke bedenktijd? Nee dat kan niet. Deze regel geldt alleen voor de aankopende partij.

De ontbindende voorwaarden van financiering

De bedenktijd huis kopen staat in het koopcontract, maar daarnaast kan je ook gebruik maken van ontbindende voorwaarden koopakte. De ontbindende voorwaarde die het meest voorkomt is het verkrijgen van financiering. Wanneer de hypotheek geweigerd wordt door de geldverstrekker kan de koper het koopcontract laten ontbinden binnen de aangegeven termijn. Een koper moet daarbij zeker één, maar soms meerdere afwijzingen van hypotheekverstrekkers kunnen voorleggen. Dit is allemaal afhankelijk van de afspraken die in het koopcontract zijn opgesteld.

Ontbindende voorwaarden met betrekking tot een bouwkundige keuring

Wanneer jij als koper met de verkoper hebt afgesproken dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden op voorwaarde van bouwkundige keuring kan je hier ook aanspraak op maken. De koper laat dan namelijk een bouwkundige keuring uitvoeren wanneer hij daar aanleiding toe ziet. Er is dan afgesproken dat de kosten van het noodzakelijkherstel van achterstallig onderhoud of gebreken niet hoger zijn dan een afgesproken bedrag. Wanneer de kosten toch aantoonbaar boven dit bedrag uitkomen kan de koop worden ontbonden.

 

Samengevat:

Wanneer er een koopovereenkomst is getekend en jij daar een exemplaar van hebt ontvangen, heb je nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Ook kunnen er ontbindende voorwaarden in het koopcontract genoteerd staan, hier kan jij als koper beroep op doen als de beschreven situatie zich zo voordoet. Klopt dat allemaal? Dan kan de koop ontbonden worden.