calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Waarom een constructieberekening opbouw laten uitvoeren?

Het komt vandaag de dag in de praktijk ontzettend vaak voor dat mensen ervoor kiezen om hun woning te voorzien van een zogenaamde opbouw. Dit betekent concreet dat men de keuze maakt om de woning in de hoogte uit te gaan breiden. Het realiseren van een dergelijke opbouw hoeft op zich eigenlijk helemaal niet zoveel voeten in de aarde te hebben. Van belang is wel om er rekening mee te houden dat je te maken zal krijgen met een aantal verplichtingen. Het laten uitvoeren van een zogenaamde constructieberekening opbouw is één van die verplichtingen. Wat je hier nu precies over dient te weten laten we je graag ontdekken hieronder op deze pagina.

Wat maakt de keuze voor een opbouw in de praktijk zo interessant?

Indien je er bij het aankopen van vastgoed voor hebt gekozen om de voorkeur te geven aan een wat kleinere oppervlakte bestaat de kans dat je na verloop van tijd deze oppervlakte zal willen uitbreiden. Dat kan op verschillende manieren. Hiervoor kan je gebruikmaken van bijvoorbeeld:

  1. Een opbouw;
  2. Een aanbouw;

In het laatste geval is er sprake van een uitbreiding van het pand in de breedte. In het eerste geval is er echter sprake van een uitbreiding van het pand in de hoogte. Dit laatste kan interessant zijn, bijvoorbeeld wanneer er rondom de woning te weinig beschikbare grond voor handen is voor een aanbouw. Een opbouw realiseren kan dus zeker het overwegen waard zijn, maar er dient ook rekening te worden gehouden met bepaalde nadelen. Het realiseren van een dergelijke uitbreiding aan je woning is bijvoorbeeld doorgaans niet mogelijk zonder omgevingsvergunning. 

Wat is een constructieberekening opbouw en waarom is ze nodig?

Van zodra er een omgevingsvergunning is vereist voor het karwei dat je wenst uit te voeren dien je er rekening mee te houden dat er bepaalde zekerheden geboden moeten kunnen worden. Wat deze zekerheden betreft moet er onder meer worden gedacht aan het laten uitvoeren van een constructieberekening opbouw. Een dergelijke constructieberekening moet voorkomen dat er problemen ontstaan met betrekking tot de stabiliteit van de woning. Dat wil bij het realiseren van een opbouw of bijvoorbeeld een dakkapel wel eens het geval zijn. Het laatste waar je op zit te wachten is om geconfronteerd te worden met scheurvorming of bijvoorbeeld een verzakking van je huis. Het uitvoeren van een constructieberekening opbouw is dan ook bijzonder interessant.

Hoeveel kost het realiseren van een constructieberekening opbouw?

Moet jij voor het realiseren van jouw opbouw ook een constructieberekening opbouw laten uitvoeren? Dan is het niet meer dan normaal dat je rekening zal willen houden met de kosten die daarvoor moeten worden betaald. Voor deze kosten geldt dat we uiteraard niet tot in detail kunnen aangeven hoeveel ze zullen bedragen. Wel kunnen we afgaan op een bepaald gemiddelde. Wanneer we dat doen zien we dat er sprake kan zijn van een prijskaartje gelegen tussen de 150 & 500 euro of meer. Niet alleen de omvang van de opbouw is hierbij van belang om rekening mee te houden, dat geldt ook voor de constructeur die wordt aangesteld. Het kan in ieder geval nooit kwaad om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende constructeurs. Wil je het beste inzicht krijgen? Vergelijk dan ook direct de kosten voor een dakkapel constructieberekening